NA PROGRAMU

Home

MANUFAKTURDŽIJA BELAMI


Metju Belami je postao gazdamanufakture koja mu pravi gitare.

Manson Guitar Works iz Devona već 20 godina posebno pravi gitare frontmenu grup Mjuz.

Prošle nedelje je Belami kupio kontrolni paket deonica i tako postao vlasnik manufakture.

Al će da se obrće lova. A i gotivni tonovi Mjuza.

Foto: Giant Bomb